Inburgering

Het leven in een multiculturele samenleving vraagt om integratie. Integratie staat voor het samenkomen van verschillende culturen op een manier waarin verschillende individuen zich aanpassen aan de dominante cultuur zonder de eigen cultuur te verliezen. Iedereen heeft het recht om te leven naar eigen normen en waarden. Religie, tradities, gewoonten, persoonlijke principes. Het zijn allemaal belangrijke aspecten die vorm geven aan ieders persoonlijkheid.

Om al deze individuen in harmonie met elkaar te laten samenleven, is een gemeenschappelijke basis nodig. De inburgeringsexamens zijn hierop gebaseerd. Welke kennis van de Nederlandse cultuur en samenleving heb je nodig om het integratieproces succesvol te laten verlopen zodat we allemaal kunnen leven in wederzijds begrip en respect. Dit is het belangrijkste doel van het inburgeringsproces. De Nederlandse taal is daarbij een groot en primair onderdeel.

Book an appointment with Nederlands de Baas using Setmore

Inburgeringscursus

De inburgeringscursus is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei onderdelen die de cursist voorbereiden op de verschillende inburgeringsexamens. De inburgering omvat drie onderdelen: de taal, de cultuur en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voordat je echter aan het tweede en derde onderdeel toe bent, moet je eerst tot een bepaald niveau de Nederlandse taal beheersen. Het minimaal vereiste niveau voor anderstaligen noemen we in Nederland A2 volgens het Europees Referentiekader (ERK). Het begin van de inburgeringscursus bestaat dan ook voornamelijk uit taallessen. Naarmate de taal vordert, komen er steeds meer Nederlandse gebruiken, gewoonten en regels aan bod.

KNM

Tijdens deze taallessen komt dus ook al een groot gedeelte van Kennis van de Nederlandse Maatschappij aan bod. Dit is ook een examenonderdeel (KNM). Meestal kiezen we ervoor om een extra KNM-boek tijdens de A2 taalcursus te behandelen. Het is bij Nederlands de Baas echter ook mogelijk om alleen KNM als vak te volgen.

A2-B1-B2

Het hoeft natuurlijk niet te stoppen bij het A2-niveau. Heb je meer in je mars, dan kan je natuurlijk door naar B1 niveau. Om dit niveau te krijgen moet je slagen voor het staatsexamen I. Met deze diploma op zak kan je toegelaten worden tot de meeste MBO-opleidingen in Nederland. Wil je een HBO studie of universitaire studie gaan doen, heb je nog een niveau hoger, B2, nodig. Hiervoor leg je het staatsexamen II af. Nederlands de Baas biedt taalcursussen voor A1, A2, B1 en B2-niveau aan. We bieden ook speciale examenvoorbereidingstrainingen aan.

ONA

Tijdens de inburgeringscursus raden wij sterk aan om ergens een taalstage te lopen. Het is heel effectief om de pas geleerde woorden en taalregels direct toe te passen door het te spreken in de praktijk. Bovendien kan dit een goed begin betekenen van je verdere loopbaan. Je kan ervaring opdoen en eventueel nuttige woorden opdoen die je misschien niet in de taallessen leert maar wel nodig hebt voor jouw studie- of loopbaanrichting. Het Oriënteren op de Nederlandse Arbeidsmarkt is ook een examenonderdeel (ONA). Dit wordt meestal pas aan het einde van het traject gedaan omdat het vereiste taalniveau vrij hoog is. Voor dit onderdeel moet je ook al op internet vacatures kunnen vinden, een CV maken en een sollicitatiebrief kunnen schrijven. Dit onderdeel sluit je af met een portfolio. Nederlands de Baas helpt je individueel met het schrijven van je portfolio maar ook met het vinden van een praktijkstage. Omdat een portfolio heel persoonlijk is, wordt dit niet in groepsverband behandeld maar kan dit onderdeel al afgerond worden binnen enkele individuele één op één afspraken.

Hoe lang duurt de inburgeringscursus?

Net als alle andere cursussen bij ‘Nederlands de Baas’, maak je het examen wanneer je er klaar voor bent. De gemiddelde tijd die nodig is om je erop voor te bereiden is 1,5 tot 2 jaar maar kan ook in veel kortere tijd. Dit is afhankelijk van verschillende factoren als vooropleiding, leeftijd, tijd voor huiswerk, motivatie, capaciteiten etc.

Hoeveel kost de inburgeringscursus?

Voor elk niveau hebben we een vaste groepsprijs van 12,50. Dit geldt voor alfabetiseren, inburgering, staatsexamen, KNM en examentraining.

Voor privélessen vragen we een vast bedrag van 75,- euro. Ook dit tarief geldt voor alle cursusonderdelen. Wanneer je met z’n tweeën bent, kost het 40,- per persoon. Voor 3 personen 30,- euro en voor 4 personen 25,- euro en vanaf 6 personen geldt het groepstarief van 12,50 euro.

Facturen worden betaald na elke 3 maanden en bedragen ongeveer 1250,- euro, wanneer je 3 lessen van 3 uur per week volgt. Het bedrag kan ook per kwartaal verschillen omdat elk kwartaal een verschillend aantal vakantiedagen telt.

Prijs per uur Uren per les Prijs per les Prijs per week Prijs per maand Prijs per kwartaal
€12,50 3 €37,50 €112,50 €400 €1200

*De prijs per maand en kwartaal is indicatief en afhankelijk van het aantal gegeven lessen.

Laptop te leen

Groep max 10 pers

Start within weeks

Leer in de praktijk

Gecertificeerde docenten

Digitaal huiswerk