Werkvloertaal

“Het ging wel oké hoor maar we vonden het zo raar dat hij niet één klant begroette die binnenkwam.”

— Albert Jansen, winkelmanager Kruidvat

Interculturele communicatie

“Kan je me vertellen waar de pijnlijke plekken zitten?” (Waar heb je pijn?)

In heel veel verschillende sectoren wordt niet alleen op hoog niveau gesproken (boven B1 taalniveau) maar ook geschreven communicatie gaat vaak vanaf C1.

“Elke keer als ik met hem sprak keek hij me niet aan. Het leek wel alsof hij het niet wilde horen ofzo”.

In veel culturen bestaat er een grote hiërarchische afstand tussen de werknemer en werkgever. Je baas niet aankijken getuigt van respect en onderdanigheid. 

“Iedere keer als er een handtekening onder een factuur moet worden gezet, stellen ze er honderd vragen over en vervolgens moet hij ook nog eens mee naar huis genomen worden!”

In Eritrea bestaat er over het algemeen argwaan jegens alles wat met de overheid te maken heeft. Niemand is te vertrouwen als ze geld van je willen. Facturen moesten vaak eerst gecheckt worden bij de eigen gemeenschap voordat ze ondertekend konden worden. 

Ik wil koffie nu

Interculturele communicatie is communicatie die plaatsvindt tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.
Bij het bevorderen van de communicatie kunt u vooral denken aan het leren van een gemeenschappelijke taal. Het spreken van de Nederlandse taal is voor elke nieuwkomer in Nederland een belangrijk doel dat vanuit de overheid verplicht gesteld wordt. Iedereen is het hierover eens. Het begint met taal. Maar daar houdt het niet op. Communicatie vindt plaats op veel meer manieren dan alleen taal. De manier waarop taal gebruikt wordt, de woordkeus, de zinsconstructies (de manier waarop er gezonden wordt) spelen een rol maar ook de interpretatie speelt een rol (de manier waarop er ontvangen wordt). Dit heeft te maken met de achtergrond van een individu. De normen en waarden die zijn of haar hele leven zijn aangeleerd en toegepast. Die krijg je er echt niet zomaar uit.

Kijk me aan als ik tegen je praat

Ook dingen die voor ons als vreselijk vanzelfsprekend gelden, zijn dat in andere culturen juist helemaal niet.
Oogcontact maken bijvoorbeeld, voor ons een vanzelfsprekendheid, voor anderen een teken van onbeleefdheid.

In sommige culturen is het voor vrouwen een deugd om zich zo verlegen en terughoudend mogelijk op te stellen terwijl van Nederlandse vrouwen juist wordt verwacht dat ze hun ‘mannetje kunnen staan’, hoe tegenstrijdig deze uitdrukking dan ook weer klinkt.

Kortom, wat goed of fout is, beleefd of onbeleefd, gehoord of ongehoord verschilt ontzettend van cultuur tot cultuur. Dit klinkt allemaal heel logisch en misschien niet helemaal nieuw voor u, maar veel mensen zijn nog onbewust onbekwaam in het omgaan met deze interculturele communicatieverschillen.

Snap je?!

Sommige mensen beginnen harder te praten wanneer ze merken dat de ander het niet begrijpt.

Mensen zijn het over het algemeen zó gewend om op eigen taalniveau te praten dat het echt wel wat tijd en moeite kost om terug te schakelen naar een niveau dat aansluit bij iemand die jouw moedertaal niet goed machtig is. En welk niveau is dat dan wel eigenlijk?

En hoe moet dat voelen voor degene die niet zo goed de taal spreekt maar desondanks wel wil proberen, ondanks dat hij weet dat hij veel fouten maakt? Het is al een behoorlijke drempel om te spreken in een andere taal. Als de ander dan reageert door harder te praten of misschien zelf tekenen van ergernis toont, klapt 'ie dicht.

Communicatie werkt altijd twee kanten op

Enerzijds bieden we de mogelijkheid om een korte workshop te geven aan de mensen op de werkvloer in het aanpassen van hun taalgebruik naar het niveau van de nieuwe collega(’s). Daarnaast geven wij, indien nodig of gewenst, graag een inkijkje in de achtergrond en cultuur van het land waar de nieuwe collega vandaan komt. Waar mogelijk is het een optie om zijn of haar eigen (vlucht)verhaal hieraan te koppelen. Dit zijn ogenschijnlijk kleine acties maar deze kunnen een grote rol spelen in het opwekken van begrip, geduld en medewerking bij de collega’s. 

Anderzijds geven we ondersteuning en begeleiding aan anderstalige mensen die net beginnen met werken bij een Nederlands bedrijf. Deze ondersteuning gebeurt op het gebied van taal maar ook op het gebied van non-verbale communicatie. De focus ligt hierbij op het leren van het vakjargon. Hiervoor lopen we graag een uurtje mee met desbetreffende werknemer en bedenken we samen met de werkgever manieren om de integratie op de werkvloer zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Nederlands de Baas heeft jarenlange ervaring in het communiceren met mensen uit andere culturen en het bruggen slaan tussen de ontvangende maatschappij en de verschillende culturen die wij mogen/moeten ontvangen. Wij delen graag deze ervaring met u.

Wat kunnen we aanbieden?

Een startpakket voor de statushouder om succesvol bij u aan de slag te gaan en te blijven:

  1. Een woordenlijst met foto’s en gebruikte instructies aangepast op jullie werkvloer.
  2. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van uw CAO  in makkelijk Nederlands (A2 niveau) en eventueel een vertaling hiervan in de moedertaal van de desbetreffende statushouders.
  3. Een overzicht van de belangrijkste omgangsregels op de werkvloer die voor autochtonen als vanzelfsprekend beschouwd kunnen worden maar niet voor allochtonen, in makkelijk Nederlands (A2 niveau) en eventueel vertaald. 
  4. Korte handleiding of workshop voor het aanpassen van taalgebruik en cultuurverschil voor de collega’s op de werkvloer. Denk hierbij aan de persoon die de nieuwe collega’s inwerkt en instructies geeft. 
  5. Na het opstarten enkele terugkommomenten waarin ontwikkelingen en eventuele problemen besproken worden met werknemer en eventueel collega’s en werkgever. 

We kunnen dit pakket natuurlijk aanpassen aan de behoefte en mogelijkheden van de werkgever.  Voor meer informatie of een adviesgesprek, neem contact met ons op.